06 480 418 40 angelique@angeliquephilipsen.nl

Over mij

Inmiddels ben ik meer dan 25  jaar werkzaam in het HR&O vak en heb ik langjarige ervaring met het leiden van meerdere stafafdelingen, met HR als belangrijkste speerpunt.

De ‘HR basics’ op orde houden of brengen en vanuit de organisatiecontext scherpstellen op wat écht de hefbomen zijn voor de doelgerichte en noodzakelijke ontwikkeling van mensen en organisatie, concrete én samenhangende lijnen uitzetten en daadwerkelijk beweging creëren door samen op weg te gaan en mensen vanuit vertrouwen te stimuleren in het ontwikkelen van hun expertise, talenten en stevigheid, dat is waar ik goed in ben. Een rode draad in mijn loopbaan is het werken met professionals. 

Om scherpte te houden vind ik het belangrijk om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen in het vak en daarbuiten: inspiratie en innovatie komen vaak ook ‘uit onverwachte hoeken’. 

Een andere rode draad in mijn (levens)loopbaan is ontwikkeling, zowel wat betreft mijn eigen ontwikkeling als het helpen versterken van (persoonlijk) leiderschap van anderen. Ik heb mij onder meer verdiept en ontwikkeld in loopbaanbegeleiding, leiderschapsontwikkeling, systeeminterventies bij stagnatie en conflict in samenwerking en in team coaching. 

Ik ben communicatief en toegankelijk. Ik werk vanuit rust, pit, vertrouwen in de ander en met de nodige luchtigheid. 

Sinds 2008 woon ik samen met mijn partner Henk in Amersfoort. Ik hou enorm van tekenen en schilderen en van mezelf op persoonlijk vlak te blijven ontwikkelen. 

Lees meer over mijn ervaring en ontwikkeling in mijn CV en mijn linked-in profiel. 

Hoe ik werk? Lees hier het artikel over samenwerken aan een consistente en toekomstgerichte HR strategie voor een laboratorium voor medische diagnostiek.